Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Verzoek statussenVerzoekstatussen

 Status

Omschrijving

Concept

Nieuw aangemaakt en nog niet verzonden verzoek.

Verzonden

Een verzonden verzoek dat wacht op afronding.

Afgerond

Een verzoek waarvan alle acties door alle personen zijn voltooid (in sommige specialistische workflows wordt een verzoek pas als afgerond beschouwd als het ook succesvol is afgeleverd bij een uitvragende partij).

Afgewezen

Een verzoek dat door een persoon is afgewezen.

Ingetrokken

Een verzoek dat door een gebruiker is ingetrokken.

Verlopen

Een verzoek waarvan de datum die is gekoppeld aan een of meer acties is verstreken.

Mislukt

Een verzoek waar een fout is opgetreden. Status afgerond kan niet meer worden bereikt.

Opgeschoond

Een verzoek dat door een gebruiker of het systeem is opgeschoond.

...

Verzoektypes en acties

Soort

WorkflowVerzoektype

Omschrijving

Ondersteunde acties

Ondersteunde bestandstypen

Algemeen

Zelf ondertekenen

Een snellere workflow snelle methode om zelf één of meerdere documenten te ondertekenen.

 • Ondertekenen

 • PDF

 • DOCX*

Ondertekenverzoek

Maakt het ondertekenen, goedkeuren en verzenden van een één of meerdere documenten mogelijk.

 • Ondertekenen

 • Goedkeuren

 • Downloaden

 • PDF

 • DOCX*

Veilig bestanden delen

Een specifieke workflow methode om één of meerdere bestanden op een veilige manier te versturen, zonder andere acties.

 • Downloaden

 • PDF

 • DOCX*

Fiscaal

Inkomstenbelasting

Een specifieke workflow methode voor het goedkeuren en verzenden van aangiften inkomstenbelasting naar de Belastingdienst.

 • Goedkeuren

 • XBRL

Omzetbelasting

Een specifieke workflow methode voor het goedkeuren en verzenden van aangiften omzetbelasting naar de Belastingdienst.

 • Goedkeuren

 • XBRL

Vennootschapsbelasting

Een specifieke workflow methode voor het goedkeuren en verzenden van aangiften vennootschapsbelasting naar de Belastingdienst.

 • Goedkeuren

 • XBRL

Opgaaf intracommunautaire prestaties

Een specifieke workflow methode voor het goedkeuren en verzenden van opgaven intracommunautaire prestaties naar de Belastingdienst.

 • Goedkeuren

 • XBRL

KvK

Deponeren

Een hybride workflow methode voor het goedkeuren en deponeren van publicatiestukken bij KvK of in combinatie met het ondertekenen van de notulen AVA.

 • Goedkeuren

 • XBRL

 • PDF

 • DOCX*

Deponeren met verklaring

Een specifieke workflow methode voor het ondertekenen, goedkeuren en deponeren van SBR Assurance publicatiestukken bij KvK.

 • Ondertekenen

 • Goedkeuren

 • XBRL

 • XSD

 • XML

SBR Nexus

SBR banken

Een specifieke workflow methode voor het goedkeuren en deponeren van een SBR Nexus jaarrekening bij SBR Nexus.

 • Goedkeuren

 • XBRL

SBR banken met verklaring

Een specifieke workflow methode voor het ondertekenen, goedkeuren en deponeren van SBR assurance publicatiestukken bij SBR Nexus.

 • Ondertekenen

 • Goedkeuren

 • XBRL

...