Algemene applicatie instellingen

 

Je gebruikersaccount moet adminrechten hebben om de organisatie-instellingen te kunnen aanpassen.

 

De instellingen zijn gegroepeerd in verschillende tabbladen om snel te kunnen vinden wat je zoekt.

Algemeen

 

 

1. Briefpapier

Vul onder ‘Nieuw briefpapier’ eerst de omschrijving van het briefpapier in, bijvoorbeeld ‘Voorblad’ en kies vervolgens ‘Selecteer PDF’ (zwarte pijl) om het juiste PDF bestand te selecteren. Kies hierna voor “Toevoegen”.

2. Redenen voor ondertekenen

Activeer om interne ondertekenaars een reden voor ondertekening mee te kunnen geven. De reden wordt in de handtekening eigenschappen meegenomen en is zichtbaar in de technische informatie van de ondertekening.

Het gebruik van een reden voor ondertekenen is voor een interne ondertekenaar altijd optioneel en kan niet worden afgedwongen.

3. Locatie van ondertekenen

Activeer om een locatie van de ondertekening toe te kunnen voegen. De locatie wordt in de handtekening eigenschappen meegenomen en is zichtbaar in de technische documentatie van de ondertekening.

Het is mogelijk om hier vooraf ingevulde locaties aan te maken welke door interne ondertekenaars geselecteerd kunnen worden tijdens de ondertekening.

Het gebruik van een locatie voor ondertekenen is voor een interne ondertekenaar altijd optioneel en kan niet worden afgedwongen.

4. Adresboek

Hier kun je instellen welke adressen het platform toont als quick select op het platform bij het toevoegen van ondertekenaars en ontvangers. Zie onderstaande afbeelding.

Je hebt bij deze functie keuze uit de 3 onderstaande mogelijkheden.

 1. Uit: Alleen eigen accounts binnen jullie eigen organisatie zijn zichtbaar.

 2. Organisatieniveau: Alle reeds *bekende gegevens binnen jullie organisatie zijn zichtbaar

 3. Gebruikersniveau: Alleen de reeds *bekende gegevens waar je zelf aan gekoppeld bent zijn zichtbaar.

5. Notitie-mogelijkheid

Als deze optie is ingeschakeld zal er gevraagd worden om een begeleidende notitie in te vullen bij het verzenden van het ondertekenverzoek. De notitie wordt weergegeven in de e-mails en bij het ondertekenen van het document.

6. Handtekening weergave

Deze optie bepaald of ondertekenaars een grafische weergave van hun ondertekening kunnen kiezen. De default is een automatisch gegenereerd stempel met de naam van de ondertekenaar, de datum en tijd.

Opties.

 1. Stempel met naam, datum, tijdstip en (optioneel, reden en locatie) Default

 2. Afbeelding optioneel

 3. Krabbel (met muis tekenen of d.m.v .van touch-pad) optioneel

7. Uitgebreide validatie toestaan

Bij inschakelen krijgen gebruikers de optie om, in plaats van de standaard SMS validatie, een validatie op basis van iDIN te vereisen bij een geavanceerde elektronische handtekening. Deze functie is na ingeschakeld niet standaard. De verzoekende partij dient deze optie (na inschakelen zichtbaar) in te schakelen per verzoek.

8. Alle organisatie dossiers weergeven

Hier kan de applicatiebeheerder tijdens de huidige inlogsessie via een extra tabblad op het dashboard alle dossiers van de organisatie zien. Deze kan, indien gewenst, de dossier aanvinken en vervolgens overnemen en op eigen naam zetten.

 

9. Werkgroepen

 

Hier kies je namens wie de gehele organisatie dossiers uit stuurt. Default is namens ‘organisatie’.

 1. (Default) Verstuur verzoeken namens de organisatie.

 2. Verzend verzoeken namens de werkgroep waar het verzoek vanuit word verstuurd.

 3. Verzend het verzoek namens de dossiereigenaar.

 4. Verzend het verzoek namens de gebruiker die de actie uitvoert.

  1. Deze optie is alleen van toepassing als je een verzoek verstuurd vanuit een werkgroep waar een dossier in staat waar je niet zelf de eigenaar van bent.

10. Standaard taal ondertekenverzoek

De taal die je hier kiest wordt standaard gebruikt voor alle e-mailcommunicatie, identiteitscontroles en ondertekeningen voor alle ondertekenaars. Per ondertekenverzoek kan een gebruiker een andere taal kiezen.

10. Audittrail opnemen in dossier

Deze functie bepaalt of er wel of geen Detached certificate in de form van een bijgevoegde XML wordt meegegeven op het moment van downloaden nadat het dossier volledig is afgerond.

11. Nieuw Inactieve Sessies.

Standaard staat deze functie aan en betekent dat er automatisch uitgelogd zal worden na 15 minuten inactiviteit. Er zal eerst na 13 minuten een melding komen. 2 minuten later, zonder activiteit, zal er worden uitgelogd. Deze functie kan men hier uitschakelen.


© 2020 PKIsigning, SBRS B.V.