Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

In dit artikel staan de stappen die nodig zijn voor jullie organisatie om optimaal gebruik te maken van onze diensten. Een aantal van deze stappen zijn afhankelijk van het product dat jullie afnemen.

...

Software

Indien er gebruik wordt gemaakt wordt van certificaten op hardware tokens, dan dient hiervoor software geïnstalleerd te worden. De instructies en bestanden hiervoor vind je in deze handleiding. Wanneer er gebruik gewenst gemaakt te worden gemaakt van onze PKI Agent (alleen voor de abonnementsvormen Professional en Specialist) dan staan de gegevens voor de installatie hiervan in deze handleiding.

De installatie van software dient te worden uitgevoerd door de IT-beheerder. De IT-partij (intern of extern) heeft voor de installatie van de PKI Agent het organisatie ID (GUID) nodig, die bij ons opgevraagd kan worden opgevraagd door een organisatie admin.

...

  1. Aantal gebruikers en beschikbare licenties

  2. Resterend aantal credits

  3. Organisatie gegevens

    1. ID is nodig voor het installeren van de PKIsigning Agent en zal mogelijk met de IT-partij gecommuniceerd moeten worden voor de installatie.

...

Note

LET OP! Indien je hier geen keuze maakt kan de gebruiker (nog) niet ondertekenen met ons platform. Hier dient door jou of door de account-eigenaar zelf een keuze gemaakt te worden.

Klik na alle wijzigingen op “OPSLAAN”.

Creditbundel

Hier kan je zien wat de verloopdata is van creditbundels en hoeveel credits men per bundel nog heeft. Licentie bundels worden vernieuwd i.o.m. het aantal afgenomen licenties zodra het nieuwe contractjaar in gaat.

...

Voor het inrichten van de organisatie hebben we een aparte, uitgebreide, handleiding. Deze kun je hiervinden. In deze handleiding staat uitgewerkt hoe je het platform kunt inrichten voor jullie organisatie. Denk hierbij aan de gewenste e-mailnotificaties, briefpapier, diverse voorkeuren en integratie-instellingen.

...