Nieuw: Releasenotes

 

 

Versie 2.2420.x (Productie: 19-05-2024)

Onderdeel

Type

Omschrijving

Onderdeel

Type

Omschrijving

 • Uitbreiding bestandstypes veilig delen

Nieuwe functionaliteit

Voor het verzoektype ‘Veilig bestanden delen’ worden nu alle bestandstypes ondersteund, in plaats van alleen PDF en DOCX. Een organisatiebeheerder kan zelf bepalen welke bestandstypes gebruikt mogen worden, door deze toe te voegen in de instellingen onder Applicatie / Documenten.

 • Foutmeldingen

Verbetering

 • De foutmelding voor tijdsynchronisatie bevatte een onjuiste tijd. Dit is aangepast.

 • De foutmelding voor het maximale aantal karakters in een XBRL bestandsnaam ontbrak. Deze is toegevoegd.

 • SBR Nexus verzoektypes

bug

De SBR Nexus verzoektypes werkten alleen voor organisatiebeheerders in plaats van alle organisatie-gebruikers. Dit is opgelost.

 • Weergave mobiele apparaten

bug

In sommige gevallen was het niet mogelijk om te scrollen op mobiele apparaten waardoor onderdelen wegvielen. Dit is opgelost.

 • Volgorde API verzoeken

bug

In sommige gevallen werd de volgorde van personen niet juist gerespecteerd als een verzoek via de API werd aangeleverd. Dit is opgelost.

 • E-mailnotificatie instellingen

bug

In sommige gevallen bleken instellingen ingeschakeld, terwijl deze volgens de weergave uitgeschakeld zouden moeten zijn. Dit is opgelost.

 • Verlengen van verzoeken

bug

In sommige gevallen werd alleen de eerstvolgende actie van een nieuwe deadline voorzien, in plaats van alle acties voor dezelfde persoon. Dit is opgelost.

 

Versie 2.2418.x (Productie: 01-05-2024)

Onderdeel

Type

Omschrijving

Onderdeel

Type

Omschrijving

 • Performance

Bug

In sommige gevallen werden pagina’s niet goed geladen na het klikken op een link. Dit is opgelost.

 • Statusoverzicht

verbetering

 • Mislukte verzoeken gingen niet terug naar de status verzonden nadat de gegevens van een persoon werden bewerkt. Dit is opgelost.

 • Gegevens van personen en deadlines konden in sommige gevallen onterecht niet bewerkt worden. Dit is opgelost.

 • De weergave van uitgevoerde acties en e-mailstatussen die bij een persoon horen, zijn uitgebreid.

 • Het is nu mogelijk om de deadline van toekomstige acties aan te passen op basis van het aantal extra dagen.

 • De statuskleuren van al uitgevoerde acties blijven vanaf nu behouden als een verzoek een andere eindstatus dan afgerond bereikt.

 • Dashboard: Sortering

verbetering

De sortering van het dashboard wordt nu per sessie opgeslagen.

 • Grafische weergave van de handtekening

verbetering

Voor de grafische weergave van de handtekening zijn ‘Tekenen’ en ‘Afbeelding’ verbeterd om precies de inhoud te tonen zoals deze in de placeholder geplaatst gaat worden.

 • Dashboard: Weergeven van openstaande acties

bug

Openstaande acties werden voor een gebruiker niet in het dashboard weergegeven als het opgegeven e-mailadres hoofdletters bevatte. Dit is opgelost.

 • AFAS integratie

bug

 • Volgorde werd niet altijd goed gerespecteerd.

 • Voor sommige verzoeken werd maar 1 actie toegevoegd, ook als er meerdere personen meegestuurd werden.

 

Versie 2.2416.x (Productie: 17-04-2024)

Onderdeel

Type

Omschrijving

Onderdeel

Type

Omschrijving

 • iDeal betalingen voor OB-aangiften

functionaliteit

Het is vanaf nu mogelijk om na het goedkeuren en verzenden van een OB-aangifte direct de betaling naar de belastingdienst via iDeal te voldoen.

 • Plaatsen van ondertekenvelden

verbetering

We hebben de functie om ondertekenvelden te plaatsen in PDF documenten verbeterd.

 • Het plaatsen van ondertekenvelden werkt stabieler en kan overal binnen een pagina gedaan worden.

 • De verhouding van het ondertekenveld is aangepast om beter aan te sluiten bij de uiteindelijke verhouding van de handtekening.

 • Handtekeningen maken nu volledig gebruik van de afmeting van het ondertekenveld.

hotfix 18-04-24

In documenten met afwijkende pagina formaten kwam het voor dat ondertekenvelden versprongen na het plaatsen. Dit is opgelost.

 • Foutmeldingen

verbetering

De foutmelding bij het toevoegen van PDF documenten met een beveiliging is van meer context voorzien.

 • Ondertekenmethoden

bug

In het geval van USB-hardtokens werd de ingestelde ondertekenmethode in het gebruikersaccount niet automatisch gekozen bij ondertekenen van documenten. Dit is opgelost.

 • Verzoeken intrekken

bug

Als een verzoek door een gebruiker werd ingetrokken werd de betreffende gebruiker niet juist vermeld in de kolom ‘door’ in het dashboard. Dit is opgelost.

 • Dashboard filters

bug

De filters in het dashboard keken naar de vorige status in plaats van de huidige. Hierdoor werkte filteren op status niet goed. Dit is opgelost.

 • Afgerond e-mails

bug

In sommige gevallen werden er geen afgerond e-mails verstuurd naar externe personen. Dit is opgelost.

 • Downloaden van verzoeken

bug

In sommige gevallen konden externe personen verzoeken niet meer downloaden, nadat deze waren opgeschoond. Dit is opgelost.

 • Ondertekenen van verzoeken

bug

In sommige gevallen konden externe personen geen documenten onderteken en kregen de volgende foutmelding: An unexpected error occurred invoking 'SetPdfSignatureData' on the server. Dit is opgelost.

 • Reden van ondertekenen

bug

Als er meer dan 8 geconfigureerde redenen voor ondertekenen bestonden, vielen deze over andere elementen van het ondertekenvenster heen. Dit is opgelost.

 • ‘Printen’ van verzoeken

bug

Verzoeken die via de PKI printer (agent) naar het platform werden verstuurd werden niet altijd als juist verzoek gemarkeerd, waardoor ze soms niet zichtbaar waren. Dit is opgelost.

 • Opgeschoonde verzoeken herstellen

hotfix 18-04-24

Het herstellen van opgeschoonde verzoeken resulteerde in sommige gevallen in de verkeerde status. Dit is opgelost.

 • Werkgroepen

hotfix 25-04-24

In sommige gevallen werden acties voor een gebruiker niet weergegeven in het dashboard, als de gebruiker geen lid was van dezelfde werkgroep als die waar het verzoek in geplaatst was. Dit is opgelost.

 • Performance

Bekend probleem

In sommige gevallen laden pagina’s niet direct na een link aangeklikt te hebben. Dit komt meestal voor na een aantal minuten inactiviteit. Een tweede keer klikken werkt dan vaak wel. We werken aan een oplossing.

 

Versie 2.2413.x (Productie: 29-03-2024)

Vanaf vrijdag 29-03-2024 17:00 kunnen nieuwe verzoeken alleen nog aangemaakt worden in de nieuwe versie. Dit geld voor handmatig aangemaakte verzoeken en verzoeken die via de API worden aangemaakt.

Verzoeken die voor deze datum aangemaakt zijn in de oude versie blijven gewoon beschikbaar in de nieuwe versie.

Onderdeel

Type

Omschrijving

Onderdeel

Type

Omschrijving

 • Dashboard

verbetering

Het dashboard is verbeterd op de volgende punten:

 • Het laden van verzoeken na inloggen werkt nu veel sneller.

 • Het sorteren van inhoud werkt nu in alle kolommen zoals verwacht.

 • Voor sommige verzoeken werden de verkeerde acties en/of personen getoond. Dit is opgelost.

 • In sommige gevallen werkte het automatisch opschonen en verwijderen van verzoeken niet goed. Dit is opgelost.*

*Dit werkt niet met terugwerkende kracht. We gaan in de komende weken alle verzoeken die al opgeschoond hadden moeten worden of verwijderd moeten zijn, alsnog opschonen en verwijderen. Hier hoef je zelf geen actie voor te ondernemen. Het kan voorkomen dat je e-mail notificaties ontvangt als we hier mee bezig zijn. Opgeschoonde verzoeken zullen nog 7 dagen beschikbaar zijn, voordat ze definitief worden verwijderd conform de standaard functionaliteit.

 • Navigatie

verbetering

Na het herstellen van een opgeschoond verzoek in het statusoverzicht, blijf je nu in het statusoverzicht in plaats van dat je terug gaat naar het dashboard.

 • Alle organisatieverzoeken tonen

hotfix 29-03-24

De beheerfunctie om alle organisatieverzoeken in het dashboard te tonen werkte niet. Dit is deels opgelost. Komende week voeren we een tweede hotfix uit, om ook de informatie in het statusoverzicht weer te tonen.

hotfix 04-04-24

Het tonen van informatie in het statusoverzicht voor de beheerdersfunctie om alle organisatiedossiers weer te geven werkte niet. Dit is opgelost.

 • Performance

Bekend probleem

In sommige gevallen laden pagina’s niet direct na een link aangeklikt te hebben. Dit komt meestal voor na een aantal minuten inactiviteit. Een tweede keer klikken werkt dan vaak wel. We werken aan een oplossing.

 

Versie 2.2412.x (Productie: 21-03-2024)

Onderdeel

Type

Omschrijving

Onderdeel

Type

Omschrijving

 • Foutmeldingen

verbetering

 • De foutmeldingen voor het toevoegen van al bestaande of onlangs verwijderde gebruikersaccounts zijn aangepast en bieden nu meer context.

 • De foutmelding bij het toevoegen van een beveiligd PDF document is uitgebreid en van meer context voorzien.

 • Verlengen van deadlines

bug

In sommige gevallen was het actie-menu in het statusoverzicht van een verzonden verzoek niet goed zichtbaar of viel zelfs helemaal weg, waardoor deadlines niet verlengd konden worden. Dit is opgelost.

 • Workflow deponeren

bug

In de workflow deponeren was het niet mogelijk om acties te kiezen voor verzoeken met een of meerdere aanvullende PDF documenten. Dit is opgelost.

 • Review exemplaar downloaden

bug

Bestanden met meer dan één punt (.) in de bestandsnaam, kregen een verkeerd bestandstype als ze als review exemplaar werden gedownload. Dit is opgelost.

 • Identity UI

bug

 • De Terug knop in het twee-factor authenticatie scherm resulteerde in een 404 foutpagina. Dit is opgelost.

 • De wachtwoord-reset functionaliteit gaf onduidelijke feedback als het verkeerde e-mailadres werd gebruikt. Dit is opgelost.

 

Versie 2.2411.x (Productie: 14-03-2024)

Onderdeel

Type

Omschrijving

Onderdeel

Type

Omschrijving

 • Downloaden naar cloud locaties

functionaliteit

Het is vanaf nu mogelijk om verzoeken naar geactiveerde cloud loacties te downloaden.

 • AFAS bridge

verbetering

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in de AFAS bridge. Releasenotes worden hier apart voor gecommuniceerd.

 • Actie goedkeuren

verbetering

Beperkingen voor het kunnen toevoegen van de actie goedkeuren in het verzoektype ondertekenverzoek zijn versoepeld. De actie kan nu onafhankelijk van de actie ondertekenen worden toegevoegd aan een verzoek in een willekeurige volgorde.

 • Cloud locaties

verbetering

Microsoft 365 Onedrive is toegevoegd als cloud locatie. Daarnaast zijn de endpoints verlegd om multi-tenant omgevingen te kunnen ondersteunen voor het toevoegen vanuit- en downloaden naar cloud locaties.

 • Document bewerken

verbetering

Document bewerken is vanaf nu een directe menu-optie in de documentregel. Het is niet langer nodig om eerst te kiezen voor ‘Document bekijken’.

 • Volgorde wijzigen

verbetering

Als een document, persoon of actie in een nieuw verzoek van volgorde gewijzigd kan worden, wordt vanaf nu standaard de ‘grip’ weergegeven om de volgorde aan te passen in plaats dat dit altijd via het menu in de regel moet.

 • Dashboard filters

verbetering

De dashboard filters worden vanaf nu per sessie opgeslagen. Ze worden pas gereset als er uitgelogd of ververst wordt.

 • E-mailnotificatie instellingen

bug

Verzonden e-mailnotificaties (herinnering actie, verzoek afgerond en opschoon herinnering) weken in sommige situaties af van de geconfigureerde e-mailnotificatie instellingen. De instellingen zijn vereenvoudigd en de bug is opgelost.

 • Verzoektype veilig bestanden delen

bug

Het verzoektype veilig bestanden delen werd in het dashboard en het statusoverzicht weergegevens als ondertekenverzoek. Dit is opgelost.

 • Verzoektype ICP

bug

De weergave van ICP aangiften bevatte een fout waardoor onderdelen niet of slecht leesbaar waren. Dit is opgelost.

 • Gegevens persoon bewerken

bug

Als de gegevens van een persoon in een verzonden verzoek bewerkt werden in het statusoverzicht, gebeurde dit alleen voor de huidige actie en niet voor alle acties die bij dezelfde persoon horen. Dit is opgelost.

 • Foutmeldingen

bug

Verschillende foutmeldingen bij het uitvoeren van acties in een verzoek gaven onduidelijke informatie terug. Dit is opgelost.

 • Verzoektype deponeren met verklaring

bug

Een aangepaste volgorde van documenten toevoegen zorgde in sommige gevallen voor een foute volgorde van personen en acties. Dit is opgelost.

 • Fiscale berichten in het statusoverzicht

bug

Het weergeven van fiscale berichten in het statusoverzicht werkte in sommige gevallen niet. Dit is opgelost.

 • Gebruikersmenu

bug

De link naar de instellingen in het gebruikersmenu verwees naar de accountinstellingen. Dit is opgelost.

 • E-mailnotificatie actie herinnering

bug

In sommige gevallen verwees de link in de e-mailnotificatie voor actie herinneringen naar de oude versie van PKIsigning. Dit is opgelost.

 

Versie 2.2408.x (Productie: 22-02-2024)

Onderdeel

Type

Omschrijving

Onderdeel

Type

Omschrijving

 • HTML versie van XBRL documenten

verbetering

Verzoeken met XBRL documenten bevatten nu altijd de leesbare HTML versie als deze worden gedownload, ook als de status van het verzoek ‘Concept’ is.

 • Downloaden in het dashboard

bug

Het downloaden van verzoeken in het dashboard werkte niet goed. Dit is opgelost.

 • Volgorde van documenten wijzigen in oude versie

bug

In de oude versie van PKIsigning was het niet meer mogelijk om documenten van volgorde te wijzigen na het aanmaken van een dossier. Dit is verholpen.

 • Kleurinstellingen voor branding-organisaties

bug

Het dropdownmenu voor het kiezen van tekstkleuren bevatte twee keer de optie ‘Licht’. Dit is verholpen.

 • Toevoegen van documenten

bug

Documenten met een ‘.' in de eerste 4 karakters van de bestandsnaam, konden niet worden toegevoegd. Dit is verholpen.

 • Actie downloaden

bug

Een in de oude versie aangemaakt dossier met als laatste actie downloaden, ging in de nieuwe versie niet naar afgerond als de actie was uitgevoerd. Dit is opgelost.

 

Versie 2.2407.x (Productie: 15-02-2024)

Onderdeel

Type

Omschrijving

Onderdeel

Type

Omschrijving

 • Performance

verbetering

In sommige gevallen werkte het platform traag of duurde het uitvoeren van bepaalde functies langer dan normaal. We hebben optimalisaties doorgevoerd en extra capaciteit ingezet.

 • Volgorde wijzigen van documenten en personen

verbetering

Bij het wijzigen van volgorde van documenten en personen kon er maar een regel van volgorde worden gewijzigd. Nu kan de volgorde onbeperkt worden gewijzigd.

 • Afwijzen van een verzoek

verbetering

Afwijzen van een verzoek kon alleen voor de eerste actie. Nu is het mogelijk om (in het geval van meerdere acties) tussendoor een verzoek af te wijzen.

 • Selecteren van middel voor ondertekenen

bug

Bij het ondertekenen van documenten werd in sommige gevallen een verkeerd ondertekenmiddel als standaard geselecteerd. Dit is opgelost.

 • Missende placeholders bij verzoektype SBR banken

bug

De placeholders voor het toevoegen van personen en het automatisch toevoegen van acties ontbraken in het verzoektype SBR banken. Dit is opgelost.

 • AFAS webhooks

bug

De Callback Queue kon niet omgaan met :. Dit is opgelost.

 • Missende ondertekenvelden voor API verzoeken

bug

Verzoeken die via de API worden afgeleverd op het nieuwe platform, hadden geen ondertekenvelden. Dit is opgelost.

 • Toevoegen +1

bug

Extra personen toevoegen aan een verzoek met de knop ‘Toevoegen +1’ resulteerde in undefined. Dit is opgelost.

 

Versie 2.2406.x (Productie: 07-02-2024)

Onderdeel

Type

Omschrijving

Onderdeel

Type

Omschrijving

 • Volgorde wijzigen van documenten en personen

verbetering

Bij het wijzigen van volgorde van documenten en personen kon er maar een regel van volgorde worden gewijzigd. Nu kan de volgorde onbeperkt worden gewijzigd.

 • Afwijzen van een verzoek

verbetering

Afwijzen van een verzoek kon alleen voor de eerste actie. Nu is het mogelijk om (in het geval van meerdere acties) tussendoor een verzoek af te wijzen.

 • Weergave opties van de handtekening beperken

functionaliteit

De beschikbare weergave opties van de handtekening (Stempel, tekenen en afbeelding) kunnen vanaf nu afzonderlijk geconfigureerd worden in de instellingen onder Applicatie / Ondertekenen, voor interne en externe gebruikers.

 • Opgeschoonde verzoeken herstellen

Functionaliteit

Opgeschoonde verzoeken kunnen vanaf nu hersteld worden naar de laatst bekende status.

 • Digipoort / SBR Nexus foutmeldingen

bug

Foutmeldingen in de digipoortlog en sbrnexuslog resulteerden niet in de status ‘Mislukt’ voor een verzoek. Dit is opgelost.

 • Verkeerde link in avatar menu

bug

De kennisbank link in het avatar-menu verwees naar een verkeerde URL. Dit is opgelost.

 • Fout in het berekenen van credits

bug

Voor de actie ‘Downloaden’ werd in sommige verzoektypes geen credit gerekend. Dit is opgelost.

 • iDIN authenticatie

bug

De iDIN authenticatie werkte niet goed en werd daarnaast weergegeven bij het toevoegen van personen als de instelling stond uitgeschakeld in de instellingen. Dit is opgelost.

© 2020 PKIsigning, SBRS B.V.